jbu.dk er registreret! Så er vi endelig på!!! Projekt Jbu går langsomt fremad. Hvis du har gode ideer, eller andet, så kontakt os nedenfor